Kurumsal kimlik sunum sürecinde mock up önemli bir yer tutuyor. Fakat bu önemin bir de zaman maliyeti var. Tasarımcı için ciddi bir iş ve zaman yükü. Bu nedenle kaliteli mock up kaynakları her geçen gün daha fazla değer kazanıyor.