2 articles Tag renk

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri bugüne değin çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Bireysel ve psikolojik etkiler dışında, renklerin, toplumların kültürel kodları bağlamında farklı anlamlar taşıdığı da ayrı bir gerçektir. Bu bakımdan renkler, çoğu durumda ortak evrensel niteliklere sahipken zaman zaman da yerel anlamlar yüklenebilmektedir.

Continue reading →