2 articles Tag arayüz

TSE standartlarında kullanıcı arayüzü

TSE standartlarında kullanıcı arayüzü

TS EN ISO 9241-151 (İNSAN – SİSTEM ETKİLEŞİMİNİN ERGONOMİSİ) Web kullanıcı arayüzü geliştirilmesinde en önemli hedef, arayüzünü, engelli kişilerde dâhil mümkün olan en geniş kullanıcı yelpazesinin erişimine açık hale getirmektir.

Continue reading →

Online Eğitimde Arayüz Tasarımı

Teknolojideki hızlı değişimlerle beraber internet; eğitsel ortamların öğrencilere ulaşmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Internetin böylesine yaygın ve popüler bir eğitsel sunum aracı haline gelmesi, eş zamanlı olarak ne kadar etkili ve verimli olduğu sorusunu da gündeme getirmektedir. Özellikle de kullanıcı ile eğitsel program arasındaki etkileşimi sağlayan arayüzün işlevleri de giderek artan bir önemde sorgulanmaktadır.

Continue reading →