5 articles Tag marka

Mevlana Marka Teorisi?

Mevlana Marka Teorisi?

Samimiyet ya da hakiki olmahali, pazarlamanın, markalaşmanın ve iletişimin geldiği noktada daha çok öne çıkması gereken bir kavram.

Continue reading →

Şimdi kısa bir reklam arası

Şimdi kısa bir reklam arası

Reklam kapitalizmin ruhunu en rafine biçimde yansıtan ve yeniden üreten mekanizmalardan biridir.

Continue reading →

Bir markanın en önemli iletişim gücü, ismidir

Bir markanın en önemli iletişim gücü, ismidir

Sizce bir insanın ismi, karakterini belirler mi? Bize koyulan isimler  kaderimizi ne kadar etkiler? Eski Türkler bir insanın adı ile alın yazısı arasında bir bağ olduğuna inanırlardı. Çocuğun isminin onun ruhu gibi olacağı kabul edilirdi.

Continue reading →

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri bugüne değin çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Bireysel ve psikolojik etkiler dışında, renklerin, toplumların kültürel kodları bağlamında farklı anlamlar taşıdığı da ayrı bir gerçektir. Bu bakımdan renkler, çoğu durumda ortak evrensel niteliklere sahipken zaman zaman da yerel anlamlar yüklenebilmektedir.

Continue reading →