3 articles Tag tasarım

Nedir bu Flat Design?

Nedir bu Flat Design?

“Basit olan mükemmeldir” prensibine tam anlamıyla uygun bir tasarım trendi olan “Flat Design” son dönemlerde dillerden düşmüyor. Özellikle de Apple’ın IOS7 ile getirdiği yenilikler hem eleştiriliyor hem de “nedir bu flat design?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Continue reading →

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renge semiyotik bir değer ve simgesel bir yetenek kazandırmak…

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri bugüne değin çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Bireysel ve psikolojik etkiler dışında, renklerin, toplumların kültürel kodları bağlamında farklı anlamlar taşıdığı da ayrı bir gerçektir. Bu bakımdan renkler, çoğu durumda ortak evrensel niteliklere sahipken zaman zaman da yerel anlamlar yüklenebilmektedir.

Continue reading →

Online Eğitimde Arayüz Tasarımı

Teknolojideki hızlı değişimlerle beraber internet; eğitsel ortamların öğrencilere ulaşmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Internetin böylesine yaygın ve popüler bir eğitsel sunum aracı haline gelmesi, eş zamanlı olarak ne kadar etkili ve verimli olduğu sorusunu da gündeme getirmektedir. Özellikle de kullanıcı ile eğitsel program arasındaki etkileşimi sağlayan arayüzün işlevleri de giderek artan bir önemde sorgulanmaktadır.

Continue reading →